Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

RER příměstská železnice


RER (Réseau Expres Régional, expresní regionální dopravní síť), tvoří systém rychlovlaků, které spojují Paříž se vzdáleným i blízkým okolím (linky A, B, I ) součástí RATP). RER je v provozu od 5.00 do 24.00 a jsou ve vlastní Paříži napojené na metro, a využívající proto i stejných tarifů (section urbaine). Mimo Paříž se pohybují většinou na povrchu, napojují ni pařížskou síť metra dnes již téměř 200 nádraží v okolí metropole.

RER – kdy využít k cestování po Paříži

Velmi výhodné i pro cestování po Paříži na vzdálenější místa, rychlost vyšší než u linek metra a snížený počet stanic. Pod náměstím Châtelet bylo vybudováno gigantické podzemní nádraží, kde je možno přestupovat jak na linky RER A a B, tak i na linky metra. Uvnitř platí pro jízdy linkami RER stejná pravidla jako pro cestování metrem. Turistické jízdenky umožňují používat vlaků RER, pokud není překračován počet zón, pro které byla sleva vystavena. Poučení o rozdělení tras RER na zóny a tarify jsou uvedeny na každé stanici RER.

RER – není předměstí jako předměstí

Všechna velká pařížská nádraží vedle celostátních a mezinárodních spojů (grandes lignes) zajišťují také spojení Paříže s blízkými i vzdálenějšími předměstími (trains de banlieue). Výraz „předměstí“‚ zde však neodpovídá přesně našemu významu předměstí, jedná se o samostatná města od vlastní Paříže vzdálená někdy 20 a více kilometrů. Na většinu těchto vlaků se vztahuje turistické předplatné a je možno tak levně zhlédnout i pamětihodnosti pařížského okolí.

Autobus Intergare – spojení mezi pařížskými nádražími

Spojení mezi jednotlivými pařížskými nádražími obstarává zvláštní autobusová linka Intergare (stanice před každým nádražím, zvláštní tarify, odjezd každou hodinu, v poledne 2hodinová pauza).

Rozdělení hlavních pařížských nádraží podle směrů odjezdů a příjezdů:

Gare de l’Est (Východní nádraží)

Česká republika, východní Evropa, balkánské země; střední a jižní Německo (Frankfurt, Stuttgart, Mnichov), Rakousko, Švýcarsko; Strasbourg, Metz, Nancy.

Gare du Nord (Severní nádraží)

skandinávské země, severní Německo (Hamburk), Benelux (Amsterdam, Brusel), Velká Británie (Calais-Dover, Boulogne-Dover; Plymouth); Lille, Amiens, Dunkerque.

Gare Saint-Lazare (nádraží sv. Lazara)

Velká Británie (spojení přes Le Havre); Normandie (Rouen, Bagnols-de-l’Orne, Caen, Lisieux, Pontorson – le Mont-Saint-Michel).

Gare Montparnasse

Velká Británie (Cherbourg-Southampton); Bretagne (Rennes, Brest, Saint-Malo, Quimper), Le Maine (Le Mans), Chartres, Laval.

Gare de Lyon (Lyonské nádraží)

Itálie, část Švýcarska (Alpy); Azurové pobřeží (Nice, Cannes), Provence (Marseille), jihovýchodní Francie (oblast Alp – Grenoble, Becancon); Lyon, Valence, Avignon, Nîmes, Montpellier.

Gare d’Austerlitz (Slavkovské nádraží)

Španělsko, Portugalsko; jihozápadní Francie (Poitiers, La Rochelle, Bordeaux, Angoulême, Cognac, Limoges, Toulouse, Lourdes, Biarritz), Tours, Orléans (zámky na Loiře a přítocích).

Mapa příměstské železnice RER

Aktuální mapu celé dopravní sítě v Paříži najdete na stránkách pařížského dopravního podniku (RATP).