Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

III. republika


Porážka u Sedanu otevřela německému vojsku cestu na Paříž, kterou obklíčilo. Pařížský výpad proti oblehateli skončil porážkou. Francouzská vláda podepsala příměří s Německem, podle něhož měla Paříž kapitulovat. Národní shromáždění ratifikovalo mírovou smlouvu a německé vojsko vstoupilo do Paříže. Vláda se pokusila odzbrojit národní gardy. Gardisté a obyvatelé Paříže zabránili vládnímu vojsku odtáhnout z Montmartru děla národní gardy. Část vojska přešla na stranu lidu, vláda prchla do Versailles. 18. března 1871 přešla moc do rukou dělníků a maloburžoazie, 28. 3. byla vyhlášena

Další kapitoly historie Paříže