Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

Okolí Eiffelovy věže


Komplex paláce Chaillot, jeho zahrady a Martovo pole poblíž Eiffelovy věže patří mezi nejoriginálnější architektonická díla začátku 20. stol. v Paříži (M: Trocadéro). O Eiffelově věži jsme se rozepsali na samostatné stránce, neboť si to zaslouží, nyní se pojďme podívat na zajímavá místa v jejím okolí.

Palais de Chaillot (Palác Chaillot, monumentální budovu, která nahradila dřívější palác Trocadéro, tvoří dvě křídla o délce 80 m; jsou rozevřena směrem k Seině a je odtud krásný pohled na Martovo pole za Eiffelovou věží. Komplex byl vytvořen u příležitosti Světové výstavy v r. 1937 architekty Carluem, Boileauem a Azémou. Levé křídlo – Passy – (stojíme-li zády k Eiffelově věži) dnes patří Muzeu člověka a Muzeu námořnictví.

Musée de l’Homme (Muzeum člověka; denně kromě Út a svátků 9.45-17.15.), obsahuje bohaté antropologické sbírky, seznamující se všemi lidskými rasami a jejich způsobem života; v paleontologickém oddělení je možno vidět kosterní nálezy, Venuši z Lespugue vyřezanou z mamutího klu (pozdní doba kamenná 15 000-10 000 let př. n. 1.) a další neolitické památky. Etnografická část představuje historii oděvů, nářadí, zbraní a šperků. Součástí muzea je také hudební salónek se zajímavými historickými hudebními nástroji.

Musée de la Marině (Muzeum námořnictví; denně 10.00-18.00, kromě Út),seznamuje s historií mořeplavectví, technikou a vývojem námořní plavby; exponáty tvoří modely slavných lodí, potřeby pro námořníky apod.

V pravém křídle paláce Chaillot je umístěno Muzeum francouzských památek a Muzeum kinematografie.

Musée des Monuments Français (Muzeum francouzských památek; denně 9.45-12.30 a 14.00-17.15, kromě Út a svátků), je věnováno francouzskému monumentálnímu umění představenému ve formě odlitků a reprodukcí v životní velikosti; exponáty jsou rozděleny podle oblastí, škol a epoch, takže umožňují sledovat vývoj stylů a témat.

Musée du Cinéma Henri Langlois (Muzeum kinematografie; prohlídky s výkladem denně v 10.00, ¡1.00,14.00, 15.00 a 16.00, kromě Út, délka prohlídky 1,5 hod.), v téměř 60 sálech je předvedena historie světové kinematografie; ze zajímavých exponátů je možno jmenovat Reynaudovo optické divadlo z r. 1888, Edisonův kinetoskop ( 1894), přístroje bratří Lumierů, filmové plakáty, obří fotografie, slavné dekorace, kostýmy atd. Na pět tisíc předmětů seznamuje s vývojem techniky projekce.

V podzemí pod terasou, která se nachází mezi dvěma křídly, je Théâtre National de Chaillot, rozlehlé divadlo, jehož sál může pojmout až 1200 návštěvníků.

Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre (náměstí Trocadéro a 11. listopadu), leží západně od paláce Chaillot a dominuje mu socha maršála Focha.

Cimetière de Passy (hřbitov Passy), z r. 1850 přiléhá z levé strany k náměstí. Zde jsou v bohaté zeleni náhrobky slavných francouzských osobností (Debussy, Tristan Bernard, Fernandel ad.).

Jardins du Palais de Chaillot (Zahrada paláce Chaillot), vedou od paláce až na nábřeží Seiny a kromě četných stinných zákoutí, příjemných zejména v horkých dnech, ji osvěžuje velký bazén lemovaný bronzovými sochami. Zajímavou podívanou přinášejí mnohé vodotrysky, a to hlavně v noci, kdy jsou nápaditě osvětleny. V r. 1989 se komplex paláce Chaillot stal místem velkolepého ohňostroje pořádaného při příležitosti 200. výročí Velké francouzské revoluce spojeného s laserovými efekty, který starosta města J. Chirac nabídl Pařížanům a tisícům dalších návštěvníků.

Champ-de-Mars (Mariovo pole), rozlehlý park tvoří prostranství mezi Seinou a vojenskou školou. Původně cvičiště pro vysokou vojenskou školu bylo zpřístupněno veřejnosti r. 1780. Bylo svědkem mnohých historických událostí: v r. 1783 se tu pokoušel vzlétnout s balónem plněným vodíkem fyzik Charles; 14. 7. 1790 se zde shromáždil lid, aby oslavil první výročí pádu Baštily a byla zde sloužena mše. O čtyři roky později, kdy Robespierre vyhlásil nové státní náboženství, tu byla okázale zbožňována Nejvyšší bytost. V r. 1798 zde byla na počest vyhlášení republiky zorganizována výstava průmyslu a od té doby se na tomto místě konaly výstavy a veletrhy pravidelně (v 1. 1867, 1878, 1889, 1890, 1937 světoví výstavy). Od třetí světové výstavy – v r. 1889 – dominuje místu Eiffelova věž.

École Militaire (Vojenská škola), budova uzavírá Martovo pole proti Eiffelově věži. Má nejen velmi příznivé umístění, ale patří také mezi zdařile stavby. Škola vznikla v r. 1773 z iniciativy Madame de Pompadour a byla určena pro chlapce z nemajetných mesiánských rodin, kteří zde získávali vojenské vzdělání. Objekt je nepřístupu} veřejnosti.

Palais de l’UNESCO (Palác UNESCO), moderní budova Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. V hlavní budově – ve tvaru písmene Y – sídlí sekretariát Organizace (k dispozici knihovna, prodej suvenýrů, flilatelie a numismatika, tisk). Ve vedlejší budově z betonových skořepin se nachází velký konferenční sál a mnoho dalších jednacích místností.

V souladu s architekturou je také výzdoba výsledkem mezinárodní umělecké spolupráce: fresky vytvořil Špatněl Picasso a Mexičan Tamayo, zeď Slunce a Měsíce je dílem španělských keramiků Miróa a Artigase, mozaiky Francouze Bažina a Herzella, tapisérie vytvořil Lurgat a Le Corbusier, Japonskou fontánu Japonec Noguchi. Monumentální socha „Odpočívající postava“ před budovou je z dílny Henryho Moora.

Hotel des Invalides (Invalidovna; M: Invalides; denně 10.00-18.00, kromě svátků, od 1.10. do 31.3. pouze do 17.00), tvoří jeden z nejmonumentálnějších komplexů Paříže. Do Doby Ludvíka XIV. Byli staří invalidní vojáci odkázáni na žebrotu nebo žili pod ochranou některého z klášterů. R. 1670 Král Slunce založil Invalidovnu, která po svém dokončení (r. 1676, arch. Bruant ) přijala až čtyři tisíce vysloužilých vojáků. Celému komplexu dominuje Dóm, který vybudoval v l. 1679-1706 arch. J. Hradouin-Mansart, když původní stavba se ukázala být nedostačující. Jezuitský styl zde dovedl do dokonalosti: fasádu zdobí dórské a korintské sloupy, vytvářející trojúhelníkové průčelí; stavba je korunována kopulí. Vnitřek je bohatě zdoben malbami Viscontiho. R. 1840 sem byly z ostrova Svaté Heleny převezeny ostatky Napoleona I. Bonaparta a uloženy v okrouhlé kryptě v sarkofágu z červeného prfyru. V boční kapli jsou hrobky Napoleonových bratrů a syna Františka, zvaného Orlík. Dvanáct soch okolo Napoleonovy hrobky od Pradiera symbolizuje jeho vojenská vítězství