Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

Paříž od A do Z | Paris.cz


Paříž je křižovatkou Francie a jednou z nejdůležitějších křižovatek světa. V současné době patří Paříž jako politické, administrativní, ekonomické a kulturní centrum mezi největší a nejvýznamnější velkoměsta. Je nejtypičtějším příkladem hlavního města, které je protipólem života v zemi; Londýn, Tokio nebo Řím a mnoho dalších politických metropolí nehrají ve svých státech tak důležitou úlohu, jako je tomu v případě Paříže téměř ve všech oblastech. Pod názvem Paříž dnes chápeme nejen město Paříž s nezaměnitelným historickým centrem, ale i rozsáhlou aglomeraci s plochou přes 1800 km2 a 8,5 milióny obyvatel; každý šestý Francouz je Pařížan nebo žije na předměstí hlavního města. Francouzská města, jež následují v počtu obyvatelstva za Paříží, Lyonem a Marseille jsou sedm až osmkrát méně lidnatá. V pařížské aglomeraci žije více než čtvrtina veškerého městského obyvatelstva Francie. Tato převaha, kterou nenajdeme ve Velké Británii, ani v SRN, v Itálii nebo v Japonsku, má velký vliv na život a ekonomiku celé země.


autor: Al Ianni, Flickr.com


Pařížská aglomerace je rozložena v mělké Pařížské pánvi. Okraje pánve jsou v nadmořské výšce asi 450 m, kdežto Paříž jenom 30 m. Vlivem tohoto sklonu směřují všechny řeky pánve zhruba do jejího středu, jenž měl od počátků osídlování velký význam. V něm vznikla a rozvíjela se Paříž. V těchto místech ústí do Seiny řeka Marne a brzy i Oise. Seina se potom ubírá k moři. Blízkost moře (165 km) a velká úrodnost zvyšují hodnotu této pánve a zvláště její ústřední krajiny Ile de France s Paříží.

Paříž neleží ve středu země, nýbrž je vysunuta k severu. Větší část města se nachází na pravém břehu Seiny, na 49,5° severní šířky a 2°20' 14" východní délky. Město se rozkládá mezi Bulonským lesíkem na západě a Vincenneským na východě.