Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

Les Champs Elysées


Les Champs Elysées (Elysejská pole), nejdelší a nejznámější pařížská třída, centrum nejluxusnějších prodejen, četných zábavních podniku, restaurací a kaváren.

JOE M500, flickr.com

Ještě za Jindřicha IV. tu bylo bahnité pole; na přání Marie Medicejské se pole r. 1616 změnilo v alej Královny lemovanou stromy, která vedla podél Seiny od Tuilerijské zahrady až po dnešní náměstí pláce ďAlma a byla oblíbeným místem projížděk v kočáře. Do ztvárnění ulice zasáhl koncem 17. stol. arch. Le Notre a v r. 1709 byl přijat její dnešní název. O 15 let později byla třída prodloužena až na dnešní náměstí Etoile – Ch. de Gaulle. Koncem 18. stol. byly Champs-Elysees stále ještě spíše divokou zahradou. Obrat nastal po r. 1828, kdy zde byl zaveden plyn a elektrický proud. V dnešní době již třída ztratila svůj dřívější aristokratický charakter, ale velkou přitažlivost si uchovala. Míří sem turisté, kteří navštíví Paříž, sem přivede tisíce Pařížanů každoroční vojenská přehlídka konaná u příležitosti státního svátku 14. července (dobytí Bastily). Je to skutečné centrum, zde se spontánně scházejí obyvatelé Paříže, chtějí-li vyjádřit radost, smutek nebo rozhořčení (pochod Svobody 26. 8.1944, manifestace 30. 5. 1968 v době studentských nepokojů, shromáždění na počest generála de Gaulla 12. II. 1970).

Palais de l´Elysée / Elysejský palác

Palais de l´Elysée (Elysejský palác) byl vybudován r. 1718 pro hraběte ďEvreux; krátkou dobu zde pobývala Madame de Pompadour. Za císařství zde bydlela císařovna Joseífína a v této době byl palác restaurován. Napoleon 1. tu 22. 6. 1815 podepsal svou abdikaci. R. 1873 se Elysejský palác stal oficiální rezidencí prezidenta Francouzské republiky a je jí dodnes. Veřejnosti není přístupný.