Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

Čtvrť La Defense


Za své jméno vděčí čtvrť Defense (obrana) památníku Obrany Paříže v r. 1871 od sochaře Barriase. Výstavba této oživené obchodní čtvrti podle zcela nové koncepce byla nejpozoruhodnějším a nejod vážnějším počinem francouzské poválečné architektury.

Výstavba začala v r. 1958 na ploše přibližně 800 ha. Obchodní čtvrť vznikla z obou stran osy, jež je prodloužením mostu Neuilly, a na niž se napojují silnice N 13 a N 192, takže z ní činí jednu z nejpřetíženějších tepen Francie. Aby se zamezilo dalšímu přetěžování čtvrti, je Defense ohromnou pěší zonou na betonové desce o délce 1200 m, která terasovitě vede až k Seině. Po obou stranách této „promenády‘ jsou zajímavé budovy na různých úrovních lemované podivuhodnými sochami. Pod povrchem jsou zřízeny podzemní silnice, drahá metra, nádraží (RER, autobus, vlak), parkoviště, suterénní podlaží mrakodrapů.

Defense je stale považovaná za jakousi stavební raritu, takže ji navštěvují turisté i odborníci z celého světa.

Na betonové desce kryjící podzemní svět se tyčí mrakodrapy. Nejvyšší má 45 podlaží. Od r. 1964, kdy zde byl dán do užívání první objekt Esso, tu bylo postaveno 47 budov, v nichž kanceláře zabírají více než 2/3 z celkové plochy 2 100 000 m2. Sídlí tu více než 400 společností. V roce 1988 pracovalo v Defense přes 70 tis. zaměstnanců. Obytné místnosti jsou převážně v „nízkých“ budovách, s výjimkou mrakodrapu Elf, Defense 2000 a Gambetta. Mezi domy se nacházejí různá zařízení pro sport a volný čas. Obchodní středisko Defense je největší v Evropě a zabírá plochu 120 000 m2.

La Grande Arche (Velká archa, denně 9.00-20.00, v Ne 10.00-20.00), která vznikla v r. 1989 je zdejší nejpřitažlivější pozoruhodností. Dílo dánského arch. Otto von Spieckelsena, obrovský betonový oblouk (spise kostka) pokrytý sklem a carrarským bílým mramorem, je 105 metrů vysoké a váha se odhaduje na 300 000 tun. Spočívá na dvanácti pilířích zakotvených pod zemí. I když tento nový „Vítězný oblouk“ z dálky nevypadá tak mohutně, skutečností je, že by se pod oblouk vešla katedrála Notre-Dame. Pod klenbou jsou zajímavým způsobem zavěšeny panoramatické výtahy. Archa však není pouze vyhlídkovým místem, jsou v ní umístěny kanceláře – v jižním pilíři francouzského ministerstva výstavby a dopravy, severní pih? patří několika mezinárodním společnostem a na vrcholu sídlí Mezinárodní nadace pro lidská práva, která byla – stejně jako Velká archa – zřízena u příležitosti dvoustého výročí Velké francouzské revoluce. Vnitřní výzdoba pilířů na téma jazyky a komunikace je dílem J. Dewasneho.

Palais de la Defense (Palác obrany), je jednou z nejslavnějších a zároveň nejstarších (1958) staveb v Defense; nazývá se také Palais du Centre National des Industries et des Techniques (Palác Národního střediska pro průmysl a techniku) podle účelu, jemuž slouží a je dílem arch. Zehrfusse, Camelota a de Maillyho. Stavba je pozoruhodná také svými rozměry (80 000 m2) a od-vážností koncepce. Jde o světový rekord v nosnosti materiálu – betonová klenba ve tvaru obrácené mušle spočívá pouze na třech pevných bodech tvořících vrcholy trojúhelníku. Budova napřed sloužila k pořádání velkých obchodních akcí a později se stala obchodním zařízením s množstvím kanceláří, poslucháren, konferenčních místností, hotelů, výstavních síní věnovaných novým technologiím.

Fiat, mrakodrap se svými 45 podlažími a 178 m výšky je spolu s mrakodrapem Elf nejvyšší budovou v Defense (navrhli pařížští architekti Saubot a Julien a newyorští architekti Skidmore, Owings a Merril). Stavba byla dokončena r. 1974. Betonová konstrukce pokrytá leštěnou žulou je pozoruhodným zážitkem hlavně v noci, kdy je osvětlena.

Elf , se vypíná vedle mrakodrapu Fiat a má stejnou výšku. Také je dílem stejných pařížských architektů a jejich kolegů z Kanady-Menkese, Webba a Zerafata. Komplex tvoří tři budovy o nestejné výšce.

Fontána Agam, nabízí jedinečný pohled na hru vody, světla a hudby (St, So, Ne v 15.00, v létě Pá, So ve 22.30).

Manhattan, mrakodrap patří svým tvarem, barvami a materiálem k jedné z nejoriginálnějších staveb v Defense. Mrakodrap působí navzdory obrovské mase – snad díky četným křivkám – velmi vzletným dojmem. Projekt je dílem arch. Herberta a Prouxe.

GAN, zelená budova Společnosti pro národní pojištění (GAN) má půdorys v podobě řeckého kříže a výšku 166 m.

Roussel-Hoechst, mrakodrap je dílem arch. J. de Maillyho. Byl to první mrakodrap vybudovaný ve čtvrti Defense (1967).

Quatre Temps (Obchodní středisko Čtyři roční doby), v jeho prostorách jsou na dvou podlažích umístěny obchodní domy a více než 200 specializovaných prodejen, dále kina a restaurace. Před střediskem se tyčí monumentální skulptura od Mima, již tvoří dvě posta vy velmi nápadných barev.