Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

Botanické zahrady


Jardin des Tuileries (Tuilerijská zahrada, M: Tuileries, Concorde) byla vytvořena na přání královny Kateřiny Medicejské r. 1553 jako italský park; v 17. stol. jej arch. Le Nôtre přeměnil na park typicky francouzský. V nejstarší západní části – se zachovalo několik soch od Coustoua a Coysevoxe. Východní část byla v l. 1964-65 pojata jako muzeum soch v pleném (především bronzy od A. Maillola). Hlavní alej spojující Louvre s náměstím Place de la Concorde měří 920 m. Další velké množství soch je kolem Osmihranné fontány (Bassin octogonal). Časté jsou alegorické skupiny představující významné vodní toky (Nil, Tibera, Seina, Marna). Po celé délce zahrady probíhají terasy (Terrasse du Bord de l’Eau, Terrasse des Feuilants) s pavilóny.

Jardin du Palais Royal (Zahrada Královského paláce), je ukázkou zahradní architektury 18. stol., náleží k nejhezčím v Paříži. Odtud se naskýtá zajímavý pohled na exteriéry paláce. V 80. letech zde bylo rozmístěno 260 nestejně vysokých sloupů od sochaře D. Burena. Na hlavním nádvoří (Cour d’honneur), kudy se přichází do zahrady, jsou moderní sochy – kašny P. Buryho. V 1. 1786-1914 stávalo v zahradě dělo, které výstřelem oznamovalo Pařížanům poledne (v upomínku zde stojí na trávníku miniaturní dělo na sloupku).

Jardin des Plantes (Botanická zahrada; M: Gare d’Austerlitz), v r. 1626 Ludvík XIII. udělil svým osobním lékařům povolení založit v těchto místech zahradu pro pěstováni léčivých rostlin, odtud tradiční název (des Plantes), který ovšem v současnosti zdaleka nevystihuje její podobu. Z původní zahrady přežívají do dnešní doby vzácné dřeviny. Nejslavnější je akát trnovník vysazený v r. 1635 a považovaný za nejstarší strom v Paříži.

Areál je rozdělen do několika sektorů, které jsou specializovány na flóru různých oblastí či kontinentu (vstupné): zimní (tropická), alpská, růžová, léčivých rostlin, vodních rostlin. Tzv. Botanická (Ecole de Botanique, vstupné) soustřeďuje na 10 000 rostlinných druhů utříděných podle čeledí. V zahradě je umístěno Přírodovědné muzeum (název je zavádějící- Muséum National d’Histoire Naturelle – je především výzkumná a výuková instituce mezinárodního věhlasu s proslulou genetickou laboratoří), vlastní muzejní sbírky jsou vystaveny v samostatných pavilónech (galeries) – viz přehled muzeí. K dalším pozoruhodnostem patří též nejstarší pařížská zoologická zahrada v sev. části. V prostoru parku je množství pomníků a soch slavných francouzských přírodovědců.

Orangerie (Oranžérie)