Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

Muzea atd.


Stačí jen letmý pohled na následujících seznam nejzajímavějších muzeií a galérií Paříže a bude Vám jasné, že před vaší návštěvou si budete muset pořádně vybírat, která muzea a galerie Vám stojí za návštěvu a vstupné. Pokud byste i přesto našli ještě ve svých pařížských plánech čas, můžete navštívit i zoologickou či botanickou zahradu, nebo tržiště a trhy nemluvě o zábavních zařízeních typu Eurodisneyland.

Musée d’Orsay / Muzeum Orsay

Musée d’Orsay (Muzeum Orsay, denně 9.00-17.30, kromě Po, Ct do 21.45, od 20. 9. do 20. 6. od 10.00, M: Solférino, RER: Musée d’Orsay). Koncem 19. stol. železniční společnost Orleans rozhodla postavit nové nádraží na troskách paláce Orsay (bývalého sídla Rady státu a hraběcího dvora), zničeného za Pařížské komuny v r. 1871. Nádraží mělo odpovídat estetickým požadavkům elegantní čtvrti v blízkosti Louvrů a Tuilerijské zahrady. Byl vybrán projekt arch. Victora Lalouxe, jenž spojoval střízlivý vzhled interiéru (sklo a kov) s monumentální fasádou inspirovanou Louvrem. Nádraží bylo po necelých dvou letech výstavby slavnostně uvedeno do provozu 14. července 1900. Po 40 let odtud bylo vypravováno denně 200 vlaků jedoucích na JV Francie. V r. 1939 byl železniční provoz ukončen a nádraží se stalo místem konání nejrůznějších akcí; po osvobození se tu sešli zajatci z 2. svět. války, Orson Welles tu natáčel Kafkův Proces v r. 1962, po jistou dobu tu byl provizorní hotel. Budova byla zavřena 1.1. 1973. Z iniciativy prezidenta V. Giscarda ďEstaing bylo rozhodnuto přeměnit je na muzeum. V konkursu zvítězili architekti Colboc, Bardou, Philippon a Aulenti. Muzeum slavnostně otevřel prezident F. Mitterrand 1. 12. 1986.

Na třech podlažích si návštěvník může prohlédnout všechny druhy výtvarného umění (malba, sochy, architektura, dekorativní umění, kino, fotografie, grafiky, literatura, historie) seřazené chronologicky a poskytují tak přehled o vývoji tvorby v 1. 1848-1914. Muzeum je jakýmsi spojovníkem mezi muzeem historického umění v Louvrů a moderním uměním ve Středisku G. Pompidoua. Šest soch ve vstupním prostoru symbolizuje kontinenty (Ameriku představují dvě).

Expozice věnovaná období l. 1848-70, která začíná v přízemí, pokračuje v nejvyšším podlaží díly impresionistickými, post-impresionistickými, školou z Pont Aven a tvorbou malířů stojících mimo jakoukoliv skupinu; končí ve středním podlaží uměním konce I9. a začátku 20. stol. (secese a sochy z l. 1870-1914). U vstupu do muzea je možno obdivovat Ducha vlasti (la Génie de la Patric) – Rudeův reliéf sňatý z Vítězného oblouku.

Stručný přehled sbírek:

  • Přízemí – střední část je věnována sochařskému umění (období 1. 1850 až 1870, Pradier, Carpeaux); v pravé části je umění klasické, romantické a akademické (Ingres, Delacroix aj.), umění dekorativní z I. 1850-80, předchůdce symbolismu (Degas, Moreau aj.); levá část patří umění realistickému, krajinářství a počínajícímu impresionismu (Daumier, Corot, Rousseau, Courbet, Manet, Bazille, Latour, Whistler, Monet aj); z architektonických prací je tu možno zhlédnout např. maketu čtvrti, kde se nachází Opera.
  • Prostřední podlaží – malířství a sochařství od konce 19. stol. do r. 1914: levé křídlo – naturalismus, historická malba, symbolismus (Bouguereau, Gérome, Bastien-Lepage aj.); monumentální sochařská díla (Fremiet, Meunier, Dalou); secesní umění Francie a Belgie (Lalique, Galle, Majorelle, Charpentier, Van de Velde, Horta aj.); sochařské dílo Rodina a jeho pokračovatelů (C. Claudelová, Rosso, Maillol, Bernard aj.); malba nezávislých malířů začátku 20. stol.; představitelé fauvismu ve Francii (Braque, Derain, Van Dongen aj.).
  • Nejvyšší podlaží – impresionismus od r. 1872 (Monet, Renoir, Pissaro, Sisley, Degas, Caillebotte, Van Gogh, Cézanne); pokračovatelé impresionismu (Seurat, Signac, Cross, Degas, Toulouse-Lautrec, celník Rousseau), pontavenská škola Gauguin, Bernard), malíři stojící mimo jakoukoliv skupinu (Denis, Bonnard aj.); exponáty dokumentu jící vývoj novin a časopisů; oddělení fotografií a kina ( 13 tisíc exponátů dokumentuje tvorbu francouzské i zahraniční kinematografie od objevení daguerrotypie v r. 1839 až po první světovou válku).

Další pařížská muzea a galerie

Musée de l’Armée (Vojenské historické muzeum), metro: Invalides nebo Latour-Maubourg; vstupenka platí 2 dny po sobě a umožňuje vedle prohlídky muzea i vstup do kostela (Église du Dôme – s Napoleonovým hrobem a prohlídku expozice bitevních modelů), denně 10.00-18.00 (od 1. 10. do 31. 3. 10.00-17.00) s výjimkou 1. 1., 1. 5., 1. 11., 25. 12.

Jedno z nejbohatších muzeí tohoto druhu na světě vlastní sbírky od prehistorie, přes antiku, evropský středověk až po období druhé světové války.

Musée de l’Art arménien (Muzeum arménského umění); 59, av. Foch, metro: Ch.-de-Gaulle-Étoile, Čt a Ne 14.00-18.00.

Musée de l’Art juif (Muzeum židovského umění): 42, rue des Saules; M: La-marck-Caulaincourt; denně 15.00-18.00, kromě Pá a So.

Sbírky rituálních a kultovních předmětů především severoamerické provenience, makety polských a litevských synagóg ze 17. a 18. stol., odlitky náhrobních kamenů z hřbitovů v Praze a Černovicích. Díla Chagalla, Lipschitze, Mané-Katze, Benna aj.

Musée ď Art modeme de la ville de Paris (Muzeum moderního umění města Paříže): 1 1, av. du Président-Wilson, M: Alma-Marceau, v neděli zdarma, denně 10.00-17.40, kromě Po a svátků, ve St do 20.30.

Reprezentativní sbírky všech významných výtvarných proudů 20. st. počínaje fauvismem (Matisse, Derain) přes kubismus (Picasso, Braque), Pařížskou školu (Modigliani, Foujita, Chagall, Soutine), atraktivní umění (Arp, Magnelli), surrealismus, nový realismus až po současné umělecké tendence. Významná kolekce obrazů Rouaulta a jiných umělců stojících mimo zmíněné směry. Muzeum vlastní též největší obraz na světě (600 m): R.Dufy – La Fée électricité.

Musée d’Art naif Max Fowny (Muzeum naivního umění): Halle St-Pierre, 2 rue Ronsard, M: Anvers, denně 10.00-18.00. Malířské (obrazy, akvarely, grafika) a sochařské ukázky naivního umění ze 30 zemí.

Musée des arts africains et océaniens (Muzeum afrického a oceánského umění): 293, av. Daumesnil, M: Porte-Dorée, v neděli 50% sleva na vstupné; denně 10.00-12.00 a 13.30-17.30, kromě Út, So 12.00-18.00, Ne 10.00-18.00. Sbírky domorodého umění národů Austrálie, Oceánie (masky ze stromové kůry, malby a kresby na kůře), černé Afriky (taneční a pohřební masky ze dřeva i z kovů) a severní Afriky (významné kolekce šperků, keramiky a koberců). V podzemí se nachází tropické akvárium a 2 terária.

Musée des Arts décoratifs ( Muzeum dekorativních umění): 107, rue de Rivoli, M: Palais-Royal, denně 12.30-18.00, kromě Po a Út, Ne I 1.00-18.00. Sbírky uměleckých předmětů ze středověku, renesance, z doby Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. Rekonstituce bytových interiérů od 19. stol. až po 50. léta 20. stol. Speciální oddélení věnovaná vývoji módy, tapetám, textilu, sklu, hračkám a uměleckým řemeslům. Kolekce obrazů, kreseb a soch Jeana Dubuífeta.

Musée des Arts et Traditions populaires (Etnografické muzeum): 6, route du Mahatma-Gandhi (Jardin d’Acclimatation) M: Sablons, denně 10.00-17.15, kromě Út.

Sbírky představují venkovskou Francii v průběhu věků, její ekonomickou, sociální a kulturní organizaci (rekonstrukce různých dílen, trhu, salaše, venkovských zábav aj.). Sbírky demonstrující nejrůznější lidové činnosti, pověry, zvyky a zábavy (loutky, hudební nástroje, kroje). Prohlídka s audiovizuálním představením.

Musée du Cristal (Musée Baccarat; Muzeum křišťálu – skla): 30, rue du Paradis, M: Gare de F list, zdarma, denně 9.00-18.00, kromě Ne, So 10.00-12.00, 14.00-17.00.

Významné ukázky broušeného skla, jakož i celé komplety vyrobené pro významné zákazníky (servisy, lustry, flakóny).

Musée de F Assistance publique (Zdravotnické muzeum): 47, quai de la Tournelle, M: St-Michel, Maubert-Mutualité, Pont-Marie, denně 10.00-17.00, kromě Po, Út a svátků.

Dokumentuje vývoj veřejných zdravotnických zařízení v Paříži, a to především církevních, od středověku do 19. st. Zajímavé ukázky nábytku, uměleckých předmětů apod. ze zrušených sirotčinců, starobinců, chudobinců, lékáren aj.

Musée Bourdelle, 16 rue Antoine-Bourdelle, M: Montparnasse-Bienvenue; denně 10.00-17.45, kromě Po.

Je věnováno tvorbě A. Bourdella v jeho domě se zachovanými umělcovými ateliéry: stovky originálních sáder, kreseb a obrazů, předlohy k mnoha pomníkům v Paříži a po celé Francii, bronzové odlitky jeho nejvýznamnějších soch a sousoší v zahradě.

Maison de Balzaic (Balzakovo muzeum), 47, rue Raynouard, M: Passy; denně kromě Po a svátků.

Dům, v němž Balzac žil v 1. 1840-47, obsahuje významnou knihovnu jeho děl, sbírku portrétů a karikatur vážících se k jeho osobě či dílu a sbírky dokumentů, rytin aj. ilustrující život a dobu tohoto spisovatele.

Musée Car naválet (Historické muzeum města Paříže), 23 rue de Sévigné, M: St-Paul; denně 10.00-17.40, kromě Po a svátků, vstupné v neděli zdarma. Muzeum umístěné v historických prostorách paláce Carnavalet dokumentuje dějiny Paříže od vlády Františka I. do konce 19. stol. se zvláštním zaměřením na období Francouzské revoluce. Sbírky vedut, domovních znamení, vývěsních štítů, plánů aj. Bohaté sbírky uměleckého nábytku 17. stol. a řezbářství 18. stol.

Musée National d’Art Modeme (Národní muzeum moderního umění): rue Rambuteau, Beaubourg, St-Martin, M: Rambuteau (umístěno v budově Centre National d’Art et de Culture G. Pompidou); denně 12.00-22.00, kromě Út, So, Ne a svátků, zdarma Ne 10.00-14.00.

Sbírky zahrnují všechny formy výtvarného umění od fauvismu až po současné směry a představují všechny nejvýznamnější představitele umění 20. stol. Největší světová kolekce obrazů Františka Kupky.

Musée Cernuschi (Muzeum umění staré Číny), 7, avenue Velazquez, M: Monceau nebo Villiers; denně 10.00-17.40, kromě Po.

Musée de la Chasse et de la Nature (Muzeum lovu a přírody), 60, rué des Archives, M: Hótel-de-Ville, Rambuteau; denně 10.00-12.30 a 13.30-17.30, kromě Út a svátků.

Sbírky historických zbraní a loveckých nástrojů od prehistorie do 19. stol. Bohaté kolekce loveckých trofejí. Návštěva muzea umožňuje prohlídku paláce Guénégaud s bohatým vnitřním zařízením ze 17. a 18. st. a souborů tapisérií, keramiky, obrazů a soch s loveckou tématikou.

Musée du Cinema Henri Langlois (Muzeum filmu), Palais de Chaillot, M: Trocadéro; denně prohlídky s průvodcem v 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 a 16.00, kromě Út a svátku.

Vývoj světového filmu od r. 1895 do současnosti: nejstarší kinematografické přístroje, rekonstrukce historických filmových studií a ateliérů, filmové dekorace k nejproslulejším filmům, sbírky filmových plakátů a fotografií, kostýmů aj. Bohatá dokumentace k vývoji snímací a promítací techniky.

Musée de Cire de Montmartre ou Historial, 11, rué Poulbot, M: Abbesses, La-marck-Caulaincourt; denně 10.30-18.30.

Rekonstrukce historických scén umožňuje evokaci slavné náboženské, politické a umělecké minulosti Montmartru.

Musée Čluny, 6, place Paul-Painlevé, M: St-Michel; denně 9.45-12.30 a 14.00-17.15, kromě Út a svátku.

Sbírky umění a uměleckého řemesla středověku a renesance (originály soch z Not-re-Dame a Sainte-Chapelle, oltáře, šperky). Proslulý soubor tapisérií z 15. a 16. stol. Součástí muzea jsou pozůstatky římských lázní (les Thermes).

Musée Grévin, 10, Montmartre, M: Montmartre; denně 13.00-19.00, července srpen 10.00-19.00. Scény s voskovými figurínami evokují slavné okamžiky francouzské historie.

Pobočka: Le Grévin du Fórum des Halles, Fórum des Halles, Grand Balcón, M: Chátelet; denně 10.30-18.45, Ne a svátky 13.00-20.00.

Pomocí 20 historických scén je zde evokována atmosféra Paříže „Belle époque“ v 1. 1885-1900 (zrození kabaretů na Montmartru, vybudování Eiffelovy věže aj.)

Musée Guimet, 6, place ďléna, M: léna; denně 9.45-17.00, kromě Út.

Sbírky umění jihovýchodní Asie (Kambodža, Pakistán, Tibet, Nepal, Vietnam), buddhistické umění Číny, šperky Koreje a Japonska.

Musée de l’Historie de France (Muzeum francouzské historie): Archives Nationales, Hótel-de-Souhise, 60, rué des Francs-Bourgeois, M: Saint-Paul; denně 13.45-17.45, kromě Út a svátků.

Autentické dokumenty a doklady ilustrující významné etapy a okamžiky francouzských dějin (např. dopisy Jany z Arku, závěť Ludvíka XIV. a Napoleona, Nantský edikt, Prohlášení lidských práv) od 7. do 20. stol.

Musée National ďHistorie naturelle (Přírodovědecké muzeum), Jardín des Plantes, 57, rué Cuvier, M: Gare ďAusterlitz, návštěvní doba a vstupné se liší podle jednotlivých pavilónů (= Galeries), součástí je Zoologická zahrada (Ménageries) a Alpská zahrada, Paleontologický pavilón, Paleobotanický pavilón, Mineralogický pavilón, Entomologický pavilón.

Musée de l’Homme (Muzeum člověka): Palais de Chaillot, place du Trocadéro, M: Trocadéro, denně 9.45-17.15, kromě Út a svátků.

Historické, paleontologické, antropologické a etnografické muzeum předvádějící OJ člověka na všech kontinentech s bohatými uměleckými sbírkami prehistorického, primitivního, černošského a předkolumbovského umění Ameriky (zvláště mění Mayů a Aztéků).

Musée Jacquemart-André, 158, Haussmann, M: Miromesnil; denně 13.30 až 7.30, kromě Po a Út.

Sbírky jsou zaměřeny především na život a kulturu ve Francii 18. st. (Boucher, reuze, Watteau, Chardin, Pigalle) a italskou renesanci (Botticelli, Mantegna, Ti-lan, Tintoretto).

Musée de la Marine (Muzeum námořnictví): Palais de Chaillot, 17, Place u Trocadéro, M: Trocadéro; denně 10.00-18.00, kromě Út.

Historický přehled vývoje námořní navigace, velmi bohaté sbírky dokumentující námořní život ze všech aspektů, modely lodí, umělecké sbírky se vztahem k životu a moři, sbírky námořních map a přístrojů apod. Jedno z nejkompletnějších muzeí tohoto žánru na světě.

Musée Marmottan, 2, rue Louis-Boilly, M: Muette; denně 10.00-17.30, kromě Po.

Sbírka impresionistického malířství Francie (především kolekce 60 Monetových obrazů, mezi nimi slavná Imprese – Východ slunce, která dala jméno celému směru, dále Renoir, Sisley, Pissarro, Signac); iluminované rukopisy 13.-16. st.

Musée de la Monnaie, (Mincovní muzeum), 11, quai Conti, M: Pont-Neuf nebo Saint-Michel; denně 13.00-18.00, kromě Po, ve St do 21.00, vstupné v neděli zdarma.

Přehled vývoje francouzského mincovnictví a medailérství od počátků do současnosti, sbírky mincí a medailí ve Francii vyrobených či nalezených od antiky po dnešek, původní ateliéry staré mincovny s originálním vybavením; kolekce renesančních vitráží.

Musée des Monuments français (Muzeum francouzských památek): Palais de Chaillot, 17, Place du Trocadéro; M: Trocadéro, denně 9.00-18.00, kromě Út. Podává přehled o uměleckém a stavitelském vývoji středověké Francie: odlitky slavných sochařských děl, rekonstrukce významných portálů románských a gotických katedrál ve skutečné velikosti, kopie souborů fresek.

Musée Nissim de Camondo, 63, rue de Monceau, M: Villiers; denně 10.00-12.00 a 14.00-17.00, kromě Po, Út a svátků.

Rekonstrukce bohatého šlechtického interiéru Francie 18. st.: nábytek, koberce, tapisérie, jídelní soubory a příbory, vázy a jiná umělecká díla.

Musée de l’Orangerie des Tuileries, Place de la Concorde, M: Tuileries nebo Concorde; denně 9.45-17.15, kromě Út.

Obrazárna děl impresionistických malířů (Monet, Renoir) a jiných uměleckých směrů do r. 1930 (Derain, Soutine, Picasso aj.).

Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris (Muzeum umění města Paříže), Petit Palais, av. W. Churchill, M: Champs-Elysées-Clémenceau; denně 10.00-17.40, kromě Po a svátků.

Rozmanité sbírky od antiky přes středověk a renesanci; umělecké řemeslo 18. stol. umělecké směry 19. stol. (Delacroix, Géricault, Ingres, Carpeaux, Courbet, Corot aj.), secese, Redon, Vuillard, Bonnard.

Musée Picasso (Picassovo muzeum): Hôtel Salé, 5, rue de Thorigny, M: Saint-Paul; denně 9.15-17.15, kromě Út, St do 22.00.

Musée de la Poste (Poštovní muzeum), 34, rue de Vaugirard, M: Montparnasse; denně 10.00-17.00, kromě Ne a svátků.

Musée Rodin (Rodinovo muzeum), 77, rue de Varenne, M: Varenne; denně 10.00-17.45, kromě Po.

Musée National des Techniques (Národní technické muzeum), 270, rue Saint-Martin, M: Arts-et-Métiers; denně 10.00-17.30, kromě Po a svátků.

Muzeum předvádí v historické retrospektivě vývoj technického poznání lidstva na tisících originálů, modelů či maket.

Technické sbírky: vývoj dopravních prostředků (automobil, letadlo, železnice), parní stroje, optické a měřicí přístroje, tiskařské stroje, vynález rádia, televize, vývoj fotografických přístrojů aj.

Umělecko-průmyslové sbírky: staré astronomické přístroje, automaty hrací, hodiny, sklářské techniky a výrobky, historické hudební nástroje aj.