Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

Arc de Triomphe


Arc de Triomphe (Vítězný oblouk, M: RER, Charles-de Gaulle – Etoile; denně 10.00-17.30, kromě svátku, v zimě do 17.00), monument stojí uprostřed náměstí Charles de-Gaulle, dříve Etoile; z kruhového náměstí vychází hvězdicovitě dvanáct ulic – odtud jeho původní název. Roku 1806 Napoleon I. nařídil vybudovat gigantický oblouk po vzoru Konstantinova oblouku v Římě na počest svého vítězství.

Úkol byl svěřen architektu Chalgrinovi. V době Restaurace byly práce přerušeny a stavba byla dokončena až za vlády Ludvíka Filipa r. 1836. Monument je 50 m vysoký a 45 m dlouhý; zdobený je četnými sochami a plastikami znázorňujícími významné bitvy. Ze strany Champs Elysées je dole vpravo stěžejní dílo Rudeovo zvané Marseillaise, nad ním Pohřební slavnost od Marceaua. Vlevo dole je Cortotův Triumf roku 1810 oslavující Vídeňský mír a nahoře bitvu u Aboukiru. Ze strany ulice Wagram je výjev z bitvy u Slavkova. Z ulice Grande Armée se vpravo dole nachází Obrana od Etexe, nahoře Přechod přes most v Arcole. Vlevo dole je Etexova plastika Mír a nad ní Dobytí Alexandrie. Ze strany ulice Kléber je bitevní výjev. Výzdoba v horní části oblouku je od Pradiera.

Na sloupech jsou vyryta jména 558 generálů a místa vítězných bitev. Pod obloukem se nachází hrob Neznámého vojína z r. 1920. Uvnitř monumentu je možno zhlédnout stálou výstavu o jeho historii. Z horní plošiny (výtah) je překrásný rozhled na město.