Paříž od A do Z | Paris.cz

fotografie, počasí, informace a památky Paříže

Raný středověk


Od 3. stol. začalo na území dnešní Paříže pronikat křesťanství a jeho pozice se ještě více utužily díky (íeneviěvě, dívce, která byla zaslíbena Bohu. R. 451 táhl na Paříž Atila v čele armády 0 sedmi stech mužích. Pařížané propadli panice a chtěli město opustit. Tu přichází Genevieva, mladá dívka z města Nanterre, uklidňuje občany a ujišťuje, že Paříž obléhání vydrží. Když Hunové dorazili k opevněnému městu, zdálo se, že váhají a poté se obrátili na Orleans, aniž Paříž napadli. Tato událost Způsobila, že se Genevieva stala patronkou města.

Kolem pol. 5. stol. dochází k zániku římské moci ve francké říši a vládnout začíná rod Merovejovců s králem Chlodvikem. Ten r. 508 učinil Paříž svým sídelním městem a usadil se na Ile cle la Cite.
V I. 768-814 vládl ve francké říši Karel Veliký.

R. 885 táhli Normani podél Seiny na Paříž. Byl to za posledních čtyřicet let již paty nájezd. IA Čité – město přijalo toto jméno v r. 506, kdy z něho Chlodvik učinil hlavní město – muselo čelit deset měsíců obléhání 700 válečných lodí a 30 tisícům válečníka. Normanům se město však nepodařilo dobýt.

Další kapitoly historie Paříže